ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

ตำราเรียน LAW4145 / LAW4045 รหัส 66089 กฎหมายว่าด้วยการเกษตร

300.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ,

คำอธิบาย

แชร์

ผศ.ดร.รุ่งรัตนา เจริญจิตต์
พิมพ์ครั้งที่ 4 กันยายน พ.ศ.2566

ประกอบด้วย
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 นโยบายด้านการเกษตรของรัฐ
บทที่ 3 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บทที่ 4 กฎหมายว่าด้วยที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
บทที่ 5 กฎหมายว่าด้วยการชลประทาน ทรัพยากรน้ำ และการประมง
บทที่ 6 กฎหมายว่าด้วยพืช สัตว์ และปัจจัยการผลิต
บทที่ 7 กฎหมายว่าด้วยเศรษฐกิจ การเงิน และสถาบันเกษตรกร
บทที่ 8 กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ
บทที่ 9 ตราศาลทางกฎหมายระหว่างปะเทศเกี่ยวข้องกับการเกษตร

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก ไม่ระบุ
รูปแบบสินค้า

Cart
Your cart is currently empty.