ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

ชีทราม POL2108 สรุปหลักปฏิบัติการทางการปกครองและธรรมาภิบาลในภาครัฐ

70.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ,

คำอธิบาย

แชร์

สารบัญ

ส่วนที่ 1
บทที่ 1 การบริหารปกครองสาธารณะ
บทที่ 2 การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่และธรรมาภิบาล
บทที่ 3 การใช้อำนาจรัฐ และการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
บทที่ 4 แนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง
บทที่ 5 แนวคิดเกี่ยวกับศาลปกครอง
บทที่ 6 การวางแนวทางปฏิบัติราชการตามหลักกฎหมายทั่วไป
และการบริหารราชการแผ่นดิน
บทที่ 7 การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนจากการใช้อำนาจรัฐ
บทที่ 8 การจัดการและการดำเนินกิจกรรมของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ส่วนที่ 2
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 การบริหารปกครองในทางรัฐศาสตร์
บทที่ 3 การบริหารปกครองแบบมีส่วนร่วม

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก ไม่ระบุ
รูปแบบสินค้า

Cart
Your cart is currently empty.