loader-image

ติวสอบภาค ก. ก.พ. โค้งสุดท้าย สรุปก่อนสอบ [ความสามารถทั่วไป]

1,900.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

ติวโค้งสุดท้าย ติวสรุปก่อนสอบ

ภาค ก. ก.พ.

ติววันที่ 11-12 มิถุนายน 2559

เวลา 09.00-16.00 น. **รับเอกสารฟรี!!

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) เพื่อใช้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือน

ตามหลักสูตรการสอบของสำนักงาน ก.พ. ส่วนของ..

วิชาความสนามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถ

  • ด้านการคิดคำนวณ โดยทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณต่างๆ และ
  • ด้านเหตุผล โดยทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติหรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ

💡 Tip: ใน “ด้านการคิดคำนวณ” จะเป็นส่วนที่สามารถพิสูจน์คำตอบของตนเองในห้องสอบได้ค่อนข้างแม่นยำ กรณีข้อสอบไม่ให้ตัวเลือกหลอกก็จะสามารถตรวจสอบคำตอบได้จากตัวเลือกเลย และเป็นส่วนที่น่าจะทำคะแนนได้มากที่สุดในบรรดาข้อสอบทั้งหมดของ ก.พ. 80 ข้อ แต่อาจจะเสียตัดคะแนนจากส่วนของ “ด้านเหตุผล” เป็นส่วนที่ทำให้เสียคะแนนได้มากที่สุด เนื่องจากมีความคล้ายคลึงกับวิชาภาษาไทย แต่มีวิธีการคิดหาคำตอบที่ซับซ้อนกว่าและอาจขัดแย้งกับความรู้สึกหรือความคุ้นเคยกับภาษาไทย อย่างไรก็ดีในส่วนของวิชาความสามารถทั่วไป หรือที่นิยมเรียกกันว่า คณิตศาสตร์ น่าจะเป็นส่วนที่ทำคะแนนได้มาก ส่วนของวิชาภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ เนื่องจากทั้งสองวิชาดังกล่าวไม่สามารถพิสูจน์คำตอบจากตัวเลือกได้เลย แอดมินสามารถให้คำแนะนำได้เพียงเท่านี้ ซึ่งท่านอาจจะลองพิจารณาคอร์สติวของเดอะเบสท์เซ็นเตอร์ เพื่อปรึกษากับท่านอาจารย์ที่จะสามารถให้รายละเอียดได้อย่างลึกซึ้งกว่า และมีประโยชน์ในการเตรียมตัวสอบอย่างถูกต้องและไม่ต้องเหนื่อยจนเกินไป

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.