ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

ติวสอบภาค ก. ก.พ. โค้งสุดท้าย สรุปก่อนสอบ [ความสามารถทั่วไป]

1,900.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

ติวโค้งสุดท้าย ติวสรุปก่อนสอบ

ภาค ก. ก.พ.

ติววันที่ 11-12 มิถุนายน 2559

เวลา 09.00-16.00 น. **รับเอกสารฟรี!!

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) เพื่อใช้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือน

ตามหลักสูตรการสอบของสำนักงาน ก.พ. ส่วนของ..

วิชาความสนามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถ

  • ด้านการคิดคำนวณ โดยทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณต่างๆ และ
  • ด้านเหตุผล โดยทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติหรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ

💡 Tip: ใน “ด้านการคิดคำนวณ” จะเป็นส่วนที่สามารถพิสูจน์คำตอบของตนเองในห้องสอบได้ค่อนข้างแม่นยำ กรณีข้อสอบไม่ให้ตัวเลือกหลอกก็จะสามารถตรวจสอบคำตอบได้จากตัวเลือกเลย และเป็นส่วนที่น่าจะทำคะแนนได้มากที่สุดในบรรดาข้อสอบทั้งหมดของ ก.พ. 80 ข้อ แต่อาจจะเสียตัดคะแนนจากส่วนของ “ด้านเหตุผล” เป็นส่วนที่ทำให้เสียคะแนนได้มากที่สุด เนื่องจากมีความคล้ายคลึงกับวิชาภาษาไทย แต่มีวิธีการคิดหาคำตอบที่ซับซ้อนกว่าและอาจขัดแย้งกับความรู้สึกหรือความคุ้นเคยกับภาษาไทย อย่างไรก็ดีในส่วนของวิชาความสามารถทั่วไป หรือที่นิยมเรียกกันว่า คณิตศาสตร์ น่าจะเป็นส่วนที่ทำคะแนนได้มาก ส่วนของวิชาภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ เนื่องจากทั้งสองวิชาดังกล่าวไม่สามารถพิสูจน์คำตอบจากตัวเลือกได้เลย แอดมินสามารถให้คำแนะนำได้เพียงเท่านี้ ซึ่งท่านอาจจะลองพิจารณาคอร์สติวของเดอะเบสท์เซ็นเตอร์ เพื่อปรึกษากับท่านอาจารย์ที่จะสามารถให้รายละเอียดได้อย่างลึกซึ้งกว่า และมีประโยชน์ในการเตรียมตัวสอบอย่างถูกต้องและไม่ต้องเหนื่อยจนเกินไป

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.