ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

ติวเข้มสอบปลัดอำเภอ สรุปก่อนสอบ 5 วัน

คำอธิบาย

แชร์

ติวเข้มสรุปก่อนสอบ

ปลัดอำเภอ

คอร์สติวสรุป 5 วัน

วันเสาร์ที่ 7-8-9 และ 14-15 พ.ค. 2559

กำหนดการติว

วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2559

  • เวลา 09.00-16.00 น. งานปกครอง+กฎหมายปกครอง
  • เวลา 16.30-19.30 น. ติววิชาภาษาอังกฤษ

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2559

  • 09.00-16.00 น. งานปกครอง+กฎหมายปกครอง
  • 16.30-19.30 น. ภาษาอังกฤษ

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559

  • 09.00-16.00 น. งานปกครอง+กฎหมายปกครอง
  • 16.30-19.30 ติวเรื่องกฎหมายอาญา,กฎหมายแพ่ง,กฎหมายทวงถามหนี้

วันเสารที่ 14 พฤษภาคม 2559

  • 09.00-12.00 น. ติวเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11, เหตุการณ์ปัจจุบัน, ติดตามประเมินผล,พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน,แผนยุทธศาสตร์,พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
  • 13.00-18.00 น. พรบ.งบประมาณ-การเงิน-การคลัง

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2559

  • 09.00-16.00 น. ติวกฎหมายปฏิบัติราชการทางปกครอง,พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน,พรบ.บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี,ระเบียบสำนัก นายก รัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ,พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ,ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ,พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ,เนื้อหาวิชาที่ใช้สอบเพิ่มเติม
  • 16.30-18.30 น. ติวเรื่องกฎหมายอาญา,กฎหมายแพ่ง,กฎหมายทวงถามหนี้

อัตราค่าติวเพียง 2,900 บาท

ติวทางไปรษณีย์เพียง 1,900 บาท

ติวที่ The Best Center ซ.รามคำแหง 43/1 (ซ.ตรงข้าม ม.รามคำแหง) ถ.รามคำแหง หัวมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ แผนที่ คลิกที่นี่

เอกสารประกอบการบรรยายฟรี!!

สมัครแล้วเข้าเรียนได้ทันที!!

สำรองที่นั่ง หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร.089-883-5225 ด่วนก่อนเต็ม!!

รับประกันคุณภาพทางวิชาการ โดยติวเตอร์กุ้ง โทร.081-496-9907

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.