loader-image

ติวเข้มสอบปลัดอำเภอ สรุปก่อนสอบ 5 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

ติวเข้มสรุปก่อนสอบ

ปลัดอำเภอ

คอร์สติวสรุป 5 วัน

วันเสาร์ที่ 7-8-9 และ 14-15 พ.ค. 2559

กำหนดการติว

วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2559

  • เวลา 09.00-16.00 น. งานปกครอง+กฎหมายปกครอง
  • เวลา 16.30-19.30 น. ติววิชาภาษาอังกฤษ

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2559

  • 09.00-16.00 น. งานปกครอง+กฎหมายปกครอง
  • 16.30-19.30 น. ภาษาอังกฤษ

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559

  • 09.00-16.00 น. งานปกครอง+กฎหมายปกครอง
  • 16.30-19.30 ติวเรื่องกฎหมายอาญา,กฎหมายแพ่ง,กฎหมายทวงถามหนี้

วันเสารที่ 14 พฤษภาคม 2559

  • 09.00-12.00 น. ติวเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11, เหตุการณ์ปัจจุบัน, ติดตามประเมินผล,พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน,แผนยุทธศาสตร์,พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
  • 13.00-18.00 น. พรบ.งบประมาณ-การเงิน-การคลัง

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2559

  • 09.00-16.00 น. ติวกฎหมายปฏิบัติราชการทางปกครอง,พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน,พรบ.บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี,ระเบียบสำนัก นายก รัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ,พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ,ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ,พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ,เนื้อหาวิชาที่ใช้สอบเพิ่มเติม
  • 16.30-18.30 น. ติวเรื่องกฎหมายอาญา,กฎหมายแพ่ง,กฎหมายทวงถามหนี้

อัตราค่าติวเพียง 2,900 บาท

ติวทางไปรษณีย์เพียง 1,900 บาท

ติวที่ The Best Center ซ.รามคำแหง 43/1 (ซ.ตรงข้าม ม.รามคำแหง) ถ.รามคำแหง หัวมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ แผนที่ คลิกที่นี่

เอกสารประกอบการบรรยายฟรี!!

สมัครแล้วเข้าเรียนได้ทันที!!

สำรองที่นั่ง หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร.089-883-5225 ด่วนก่อนเต็ม!!

รับประกันคุณภาพทางวิชาการ โดยติวเตอร์กุ้ง โทร.081-496-9907

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.