ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-6113 คู่มือเตรียมสอบนายสิบทหารบก เล่มใหม่

270.00 ฿

ประกอบด้วยเจาะสรุปเนื้อหา และข้อสอบ

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือเตรียมสอบนายสิบทหารบก
               ออกใหม่

ประกอบด้วย
–  สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจเป็นเรื่อง ๆ

-วิชาคณิตศาสตร์
-ข้อสอบชุดที่ 1
-เฉลยข้อสอบ ชุดที่ 1
-ข้อสอบชุดที่ 2
-เฉลยข้อสอบ ชุดที่ 2
-ข้อสอบชุดที่ 3
-เฉลยข้อสอบ ชุดที่ 3
-ข้อสอบชุดที่ 4
     -เฉลยข้อสอบ ชุดที่ 4

    -วิชาวิทยาศาสตร์
-ข้อสอบชุดที่ 1
-ข้อสอบชุดที่ 2
-ข้อสอบชุดที่ 3
-ข้อสอบชุดที่ 4
-ข้อสอบชุดที่ 5
-ข้อสอบชุดที่ 6
-เฉลยข้อสอบ ชุดที่ 1
-เฉลยข้อสอบ ชุดที่ 2
-เฉลยข้อสอบ ชุดที่ 3
-เฉลยข้อสอบ ชุดที่ 4
-เฉลยข้อสอบ ชุดที่ 5
-เฉลยข้อสอบ ชุดที่ 6

  –   วิชาภาษาไทย
-ข้อสอบชุดที่ 1
-ข้อสอบชุดที่ 2
-ข้อสอบชุดที่ 3
-ข้อสอบชุดที่ 4
-ข้อสอบชุดที่ 5
-ข้อสอบชุดที่ 6
-ข้อสอบชุดที่ 7
-วิชาภาษาอังกฤษ
-ข้อสอบชุดที่ 1
-ข้อสอบชุดที่ 2
-ข้อสอบชุดที่ 3
-ข้อสอบชุดที่ 4
–  สรุปเจาะเนื้อหาไวยากรณ์

   ราคา พิเศษ 250  บาท

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.