ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

แนวข้อสอบท้องถิ่น เจ้าพนักงาน/นักวิชาการสาธารณสุข ระดับ 2-3 คู่มือสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น BC-2283

250.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

BC-2283 เจ้าพนักงาน/นักวิชาการสาธารณสุข ระดับ 2-3 คู่มือสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประกอบด้วย

1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.  พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ พ.ศ. 2545
4.  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
5.  ความรู้ด้านสาธารณสุข การสาธารณสุขมูลฐาน
6.  การส่งเสริมสุขภาพ
7.  งานสุขาภิบาล
8.  งานควบคุมโรค
9.  โรคมาเลเรีย โรคเรื้อน
10. ความรู้พื้นฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
11. การสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับร่างกาย
12.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
–  เจาะแนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร 2 ชุด
–  เจาะแนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–  เจาะแนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–  เจาะแนวข้อสอบพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ พ.ศ. 2545
–  เจาะแนวข้อสอบพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

ราคา 250  บาท

        จัดทำโดย  สถาบัน The Best Center

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.