ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น update สิงหาคม 2560 BC-8599

240.00 ฿

คำอธิบาย


คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น update สิงหาคม 2560 BC-8599

สารบัญ

Øการติดตั้งระบบประปา                                 

Øการซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบประปา

Øการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา

Øการควบคุมกระบวนการผลิตน้ำประปา

Øการพัฒนาระบบการจัดบริการน้ำบริโภคระดับพื้นฐานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Øความรู้เกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำและการใช้งาน

Øหลักการทำงานของเครื่องสูบน้ำ

Øความรู้เกี่ยวกับกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำ

Øความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานประปา

      êแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานประปา ชุดที่ 1                                                               

êแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานประปา ชุดที่ 2

      êแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานประปา ชุดที่ 3

 

Facebook Comments

Cart
Your cart is currently empty.