ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Original price was: 270.00 ฿.Current price is: 243.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (มีขายเฉพาะ ไฟล์ e book)

สารบัญ

Øประวัติหน่วยงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 

Øการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Øระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

      ê          เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

      êเจาะข้อสอบ พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

Øพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550

          êเจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550

Øพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546

          êเจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546

Øการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Øการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Øความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์โครงการ/แผน

          êเจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.(100 ข้อ)

          êเจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.(100 ข้อ)

          êเจาะข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน

         

         

 

 

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.