loader-image

คู่มือสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ออกใหม่ BC-9022

260.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ออกใหม่ BC-9022

สารบัญ

Ø ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม บทบาทอำนาจหน้าที่ โครงสร้าง

Øแผนกลยุทธ์ สศช.ประจำปี พ.ศ. 2556 – 2560

Øการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรของ สศช.

          êเจาะข้อสอบรวม ความสามารถทั่วไป

Øความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ

          êเจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1.

          êเจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2.

          êเจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ

          êเจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1

    êเจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2

          êเจาะข้อสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์

          êแนวข้อสอบการสรุปและวิเคราะห์งาน

          êแนวข้อสอบ บริหารทั่วไป

   

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.