ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบพนักงานประมง กรมประมง BC-9176

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบพนักงานประมง กรมประมง BC-9176

สารบัญ

Øความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม                              

Øงานด้านประมงน้ำจืด

Øงานด้านประมงชายฝั่ง

Øงานด้านประมงทะเล                                                                                                 

Øงานด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Øเทคโนโลยีจับสัตว์น้ำ (เครื่องมือจับสัตว์น้ำ)

Øงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมง

Øงานด้านการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง

Øพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

          êแนวข้อสอบพระราชกำหนดการประมง 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

          êแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานประมง ชุดที่ 1.

          êแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานประมง ชุดที่ 2.

          êแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานประมง ชุดที่ 3.

          êแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานประมง ชุดที่ 4.

 

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.