ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาที่ดิน BC-9367

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาที่ดิน BC-9367

สารบัญ

#ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ 

#กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560– 2579)

#นโยบายรัฐบาล

#ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

#ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน ตามแผนพัฒนาทรัพยากรดินในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

#บทบาทหน้าที่และภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน

#การศึกษา วิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายภารกิจหลักและแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ

#การวิเคราะห์

#การวางแผนเชิงกลยุทธ์

#การจัดทำแผน/โครงการ

#การบริหารแผนงานและโครงการ

#งบประมาณ

#การติดตามและประเมินผล

#แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ. 2560-2564)

-แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน

-แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

-เจาะข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.

-เจาะข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.