ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ออกใหม่ 2561

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ออกใหม่ 2561

สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยม โครงสร้าง    

เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

เจาะข้อสอบ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556

เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560

เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540

เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

เจาะข้อสอบกฎหมายอาญา ชุดที่ 1.

เจาะข้อสอบกฎหมายอาญา ชุดที่ 2.

เจาะข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 1.

เจาะข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 2.

เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 1.

เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 2.

เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 1.

-เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 2.

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.