ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  (สปก.)

สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ อำนาจหน้าที่

*พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*หลักการเบื้องต้นของงานสำรวจ

*การรังวัด

*ความรู้เกี่ยวกับแผนที่

 *การคำนวณและเขียนแผนที่     

*ความรู้เกี่ยวกับแผนที่และการสำรวจ

*ความรู้ด้านการทำแผนที่ การทำข้อมูลด้านแผนที่  ระบบพิกัดแผนที่ และมาตรส่วนของแผนที่

*ความรู้เกี่ยวกับการใช้คำสั่งของระบบปฏิบัติการในการควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์

*ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

*ความรู้เกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บสำรองข้อมูล(Back up)ในระบบคอมพิวเตอร์และการกู้คืนข้อมูล (Restore)

*ความสามารถในการจัดการฐานข้อมูล

เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.

เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.

เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.

เจาะข้อสอบ ช่างสำรวจ ชุดที่ 1.

เจาะข้อสอบ ช่างสำรวจ ชุดที่ 2.

เจาะข้อสอบ ช่างสำรวจ ชุดที่ 3.

เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.