ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ใหม่ล่าสุดปี2561 BC-30550

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ใหม่ล่าสุดปี2561 BC-30550

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                     

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

*ความรู้เบื้องต้นกับการใช้คอมพิวเตอร์

*Microsoft  Word พร้อมแนวข้อสอบ

* Microsoft Excel พร้อมแนวข้อสอบ

*Microsoft PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ

*Outlook Express พร้อมแนวข้อสอบ

*ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

*ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี

*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

*เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

*การจัดทำแผนงาน/โครงการและการวิเคราะห์โครงการ                                                           

*การติดตามและประเมินผล      

* แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.

*แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.

*เจาะข้อสอบเศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม สถานการณ์ที่สอดคล้อง

กับงานของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

     

 

     

 

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.