ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบบนักบริหารงานทั่วไป 4 การประปาส่วนภูมิภาค ใหม่ปี 2561 BC-30642

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบบนักบริหารงานทั่วไป 4 การประปาส่วนภูมิภาค ใหม่ปี 2561 BC-30642

สารบัญ

*ประวัติการประปา วิสัยทัศน์ พันธกิจ หน้าที่ 

*ความรู้ด้านการจัดการทั่วไป

*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

*การบริหารทั่วไป

*ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.

*ทักษะการรวบรวมและการจัดการข้อมูล

*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

*Microsoft  Word พร้อมแนวข้อสอบ

*Microsoft Excel พร้อมแนวข้อสอบ

*Microsoft PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ

*Outlook Express พร้อมแนวข้อสอบ      

*เจาะข้อสอบ การจัดการทั่วไป

*เจาะข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.