ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบบุคลากร 4 การไฟฟ้านครหลวง กฟน ปี 2561 BC-31137

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบบุคลากร 4 การไฟฟ้านครหลวง กฟน ปี 2561 BC-31137

สารบัญ

*ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) เจาะข้อสอบรวม พร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ

*แนวข้อสอบ มิติสัมพันธ์

*ความรู้ทางด้านทัศนคติหรือเจตคติ (Attitude) พร้อมบททดสอบ

*การทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Test)

*การวัดบุคลิกภาพ (Personality Characteristics Subject to Appraisal)

*ทดสอบพฤติกรรมตามสมรรถนะ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร ของการไฟฟ้านครหลวง

*พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543

*ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ

*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์

*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

*แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคล

*แนวข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 2.

*แนวข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 3.

*แนวข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 4.

     

     

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.