ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

หนังสือ พร้อมสอบ วิชาสามัญ คณิต 1 เก็บเติม 100 คะแนน

Original price was: 280.00 ฿.Current price is: 252.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

หนังสือเล่มนี้ได้เขียนขึ้นโดยใช้ความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาโจทย์ทางคณิตศาสตร์ต่างๆ

โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจหรือผู้ที่มีความต้องการที่จะทำความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์ในระดับที่สามารถ นำไปประยุกต์แก้ไขโจทย์ปัญหา เพื่อนำไปใช้ในการสอบวิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 รวมทั้งการสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัย

หนังสือเล่มนี้ ได้ทำการสรุปเนื้อหาและทฤษฎีบทที่สำคัญในการนำไปประยุกต์หรือวิเคราะห์โจทย์พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบระหว่างการอธิบายเนื้อหา เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจแนวคิดหรือเนื้อหาในแต่ละส่วนอย่างถูกต้อง

นอกจากนั้นยังได้จัดทำ แนวข้อสอบเสมือนจริง 4 ชุด เพื่อให้เพิ่มประสบการณ์ในการทำข้อสอบ สร้างมุมมองในการวิเคราะห์โจทย์ที่ซับซ้อน ให้มีความหลากหลายมากขึ้น

 • สารบัญ
 • สรุปเนื้อหา

  บทที่ 1 ระบบจำนวนจริง
  บทที่ 2 ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น
  บทที่ 3 ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์
  บทที่ 4 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
  บทที่ 5 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเซียลและฟังก์ชันลอการิทึม
  บทที่ 6 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
  บทที่ 7 เวกเตอร์ในสามมิติ
  บทที่ 8 จำนวนเซิงซ้อน
  บทที่ 9 ความน่าจะเป็น
  บทที่ 10 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
  บทที่ 11 การแจกแจงปกติ
  บทที่ 12 ลำดับและอนุกรม
  บทที่ 13 แคลคูลัสเบื้องต้น
  แนวข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียด 4 ชุด

 

ผลิตโดย   Think Beyond

จัดจำหน่ายโดย  The Best Center

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
Cart
Your cart is currently empty.