ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
5% OFF

หนังสือ คู่มือทวนสอบหลักสำคัญกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ Absolute LAW

Original price was: 200.00 ฿.Current price is: 190.00 ฿.

สินค้าหมดแล้ว

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือทวนสอบหลักสำคัญกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ Absolute LAW
ผู้แต่ง : Absolute LAW
สารบัญ
บทที่ 1 ความเข้าใจเบื้องต้น
บทที่  2 การบังคับใช้ พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534
พ.ร.บ.การรับขนของทาทะเลฯ มีผลบังคับใช้กรณีใด
ลักษณะของการรับขนส่งสินค้าหรือของทางทะเลตาม พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเลฯ
บทที่ 3 สาระสำคัญ พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534
บทนิยาม
สิทธิและหน้าที่ระหว่างผู้กับผู้รับตราส่ง
การไม่บรรทุกของบนปากระวาง
หน้าที่ออกใบตราส่ง
ข้อกำหนดในสัญญาทีมีผลตกเป็นโมฆะ
ข้อสงวนในใบตราส่ง
รูปแบบการขนส่ง
ความรับผิดของผู้ขนส่ง รวมถึงบทบัญญัติที่ให้ผู้ขนส่งอื่นร่วมรับผิดในช่วงที่ตนรับขนช่วง
การส่งมอบชักช้า
ข้อยกเว้นพิเศษที่ให้สิทธิในการเลือกให้รับผิด
อายุความ
เหตุยกเว้นความผิด
ข้อจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่ง
ข้อห้ามมิให้บทบัญญัติว่าด้วยการจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่ง
การคำนวณสินค้าหรือของ
บทที่ 4 อินโคทอม (Incoterms)
การบังคับใช้ Incoterms 2010
สาระสำคัญของ Incoterms 2010
บทที่ 5 สัญญาเลตเตอร์ออฟเครดิต
บทที่ 6 ประเด็นที่น่าสนใจอื่นๆ
การคำเนินคดีเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
การประกันภัยทางทะเล
Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
Cart
Your cart is currently empty.