ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-30 ก.ค. 2564

แชร์

“สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-30 ก.ค. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ประสงค์จะรับสบัครบุคคลเพื่อลัดด้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารพัวไป โดยปฏิบดงานในวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ สังลัดสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ฉะนั้น อาศัยอำนาจ ตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ ลงลันที่ ๑๑ ลันยายน พ.ศ. ๒๔๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา และ เลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาด้างของพนักงานราชการ พ,ศ. ๒๙๕๒ และประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงลันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะ งานและคุณสมบดเฉพาะของกลุ่มงานและการลัดทำกรอบลัดรากำลังพนักงานราชการ และคำดังสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๙๗/๒๕๙๖ ลงลันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๖ เรื่องมอบอำนาจ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อลัดด้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป การลัดทำและลงนามใน สัญญาด้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสม’ครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมี รายละเอียดศังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี (วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 – 30 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ประกาศ 1 |

คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.