loader-image

สอบท้องถิ่น อบจ.เชียงราย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-5 ส.ค. 2564

แชร์

“สอบท้องถิ่น อบจ.เชียงราย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-5 ส.ค. 2564

สอบท้องถิ่น อบจ.เชียงราย เปิดรับสมัคร

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประเภทพนักงานจ้างผู้เขี่ยวชาญพิเศษ)

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามประกาศแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ (เพิ่มเติมฉบับที ๔) ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ประเภทพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ด้านกฎหมาย) จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๘ ข้อ ๑๖ และ๒๑ แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การ บริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเขียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ จีงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประเภทพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ)ในตำแหน่งดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ด้านกฎหมาย)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 24400- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ(ด้านกฎหมาย)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 24,400-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เชียงราย (องค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงราย)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น อบจ.เชียงราย  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพรัอม หลักฐาน ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๓ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงราย ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 – 5 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น อบจ.เชียงราย

ประกาศ 1 |

คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สอบท้องถิ่น

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.