loader-image

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-27 ส.ค. 2564

แชร์

“สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-27 ส.ค. 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัคร

ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ (คนพิการ)
สํานักงานเลขานุการกรม สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ 
ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานธุรการ/เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400-15000 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ/เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,เฉพาะผู้พิการ
อัตราเงินเดือน: 9,400-15,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

1. การสมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ได้ที่กลุ่มทรัพยากรบุคคล
สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครแต่อย่างใด
2. การสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ผู้สมัครกรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
พร้อมทั้งติดรูปถ่ายขนาด 1นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันสมัคร) และลงลายมือชื่อ (ลายเซ็น)
ในใบสมัคร โดยส่งใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ได้แก่ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ซึ่งมีรูปถ่าย
และเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก ปรากฏชัดเจน สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนเฉพาะ
วุฒิที่ใช้สมัครครั้งนี้ จํานวน 1 ฉบับ และสําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ จํานวน 1 ฉบับ
ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปยัง

สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร10900 ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2564 – 27 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

วงเล็บมุมซอง “(สมัครสอบลูกจ้างโครงการ (คนพิการ))”

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ประกาศ 1 |

คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.