ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-18 ส.ค. 2564

แชร์

“กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-18 ส.ค. 2564

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักพัฒนาพันธุสัตว์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการลัดวบาล

ด้วยสำนักพัฒนาพันธุสัตว์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ฉะนี้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ นละเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงาน ราชการ ลงวันที่ ตด กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนด ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะชองกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการสัตวบาล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นักวิชาการสัตวบาล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สระบุรี (ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์สัตว์ทับกวาง)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครงาน สามารถดาวน์เหลดรายละเอียดใบสมัครจาก เว็บไซด์ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุสัตว์ทับกวาง https://tctk-sbr.dld,go.th หัวข้อประชาสัมพันธ์ เลือก ประกาศ โดยให้ผู้สมัครกรอกรายละเอียดลงในใบสมัครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้อง ครบด้วนสมบูรณ์ และลง ลายมือชื่อด้วยตนเอง  และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์สัตว์ทับกวาง 

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์สัตว์ทับกวาง ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์สัตว์ทับกวาง หมู่ที่ ๔ แขวงทับกวาง เขตแก่งคอยกรุงเทพมหานคร18260 ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2564 – 18 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ให้วงเล็บมุมซองจดหมายว่า “สมัครงานตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล” ไปรษณีย์ต้องประทับตรารับ จดหมายภายในวันที่ปีดรับสมัคร คอวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ หากเกินกำหนดเวลาจะไม่ได้รับพิจารณา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเดิมได้ที่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์สัตว์ทับกวาง โทรศัพท์ ๐๘ ๑๘๕๑ ๕๓๗๓ และ ๐๓๖-๓๕๘๕๐๒

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมปศุสัตว์

ประกาศ 1 |

คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมปศุสัตว์

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.