loader-image

สนจ.ลำพูน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 ส.ค. -23 ส.ค. 2564

แชร์

“สนจ.ลำพูน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 ส.ค. -23 ส.ค. 2564

สนจ.ลำพูน เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดลำพูน

เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเสือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ด้วยจังหวัดลำพูน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเสือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๘๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง การมอบอำนาจการบริหารงานบุคคลชองพนักงานราชการ คำสั่งจังหวัดลำพูน ที ๒๓๗๓/๒๕๖๒ ลงวันที ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง การมอบอำนาจ ของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ ๑๔๒๖/๒๕๖๔ ลงวันที, ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเสือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานวิชาการเงิน และบัญชี สังกัดสำนักงานจังหวัดลำพูน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมี รายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: พนักงานวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ลำพูน (สำนักงานจังหวัดลำพูน)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สนจ.ลำพูน  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร๓.๑.๑ ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานจังหวัดลำพูน สำนักงานจังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2564 – 23 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สนจ.ลำพูน

ประกาศ 1 |

คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สนจ.ลำพูน

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.