loader-image

กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-20 ส.ค. 2564 รวม 8 อัตรา,

แชร์

“กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-20 ส.ค. 2564 รวม 8 อัตรา,

กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราขการพิเศษ

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมจะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรชัดจ้างเป็นพนักงาน ราขการพิเศษ กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ จำนวน ๗ ตำแหน่ง ๘ อัตรา ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการปฏิบัติการบินเฮลิคอปเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 120000-218400 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการปฏิบัติการบินเครื่องบิน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 120000-218400 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบำรุงรักษาเฮลิคอปเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 80000-163800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบำรุงรักษาเครื่องบิน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 80000-163800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านมาตรฐานสนามบิน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 36000-60000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านมนุษย์ปัจจัย

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 24000-98280 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมาย

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 50000-10000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการปฏิบัติการบินเฮลิคอปเตอร์,ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการปฏิบัติการบินเครื่องบิน,ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบำรุงรักษาเฮลิคอปเตอร์,ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบำรุงรักษาเครื่องบิน,ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านมาตรฐานสนามบิน,ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านมนุษย์ปัจจัย,ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมาย
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 24,000-218,400
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ( สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงคมนาคม  :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ทาง เว็บไซต์กระทรวงคมนาคม http://www.mot.go.th ในหัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน” หรือสอบถามได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม หมายเลขโทรศัพท์ 0 2283 3319 โดยส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐาน ใบรายการเอกสารการสมัครพนักงานราชการพิเศษ ปี 2564 และหลักฐานการชําระค่าธรรมเนียมการสอบ มายังกองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวง คมนาคม ใน 4 ช่องทางต่อไปนี้
(1) ยื่นด้วยตนเองที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวง คมนาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ในวันและเวลาราชการ
(2) จัดส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปยังกองบริหารทรัพยากรบุคคล 

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เลขที่ 38 ถนนราชดําเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร10100 ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2564 – 20 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

โดยถือวันที่ที่ทําการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรา รับจดหมายของผู้สมัครเป็นวันที่สมัครเข้ารับการประเมิน กรณีเอกสารและหลักฐานการสมัครเข้ารับการ ประเมินไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และส่งมาภายหลังวันปิดรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้ารับการประเมิน ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครวงเล็บมุมซองว่า “จดหมายสมัครงาน”
(3) ส่งทางโทรสารหมายเลข 0 2280 6115 (ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ปิดรับสมัคร)
(4) ส่งทาง E-mail : recruitment.motegmail.com (ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ปิดรับสมัคร)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงคมนาคม

ประกาศ 1 |

คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กระทรวงคมนาคม

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.