loader-image

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-31 ส.ค. 2564

แชร์

“กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-31 ส.ค. 2564

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัคร

ประกาศกองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนิติกร (ปริญญาโท)

ตามประกาศกองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนิติกร (ปริญญาโท) จำนวน ๑ อัตรา ที่ได้กำหนดรับสมัครออกไปถึงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น
กองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง มีความประสงค์ ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนิติกร (ปริญญาโท) ออกไปจนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นิติกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 17,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมบัญชีกลาง)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมบัญชีกลาง  :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์   ,สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ส่งจดหมายสมัครทางไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ (EMS) พร้อมแนบหลักฐาน ประกอบการสมัครจ่าหน้าซองมาที่ กองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ชั้น ๕ กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ วงเล็บมุมซอง บนขวา สมัครงานตำแหน่งนิติกร (ปริญญาโท) โดยจะถือเอาวันและเวลาที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรา เป็นสำคัญ หากพ้นกำหนดจะไม่รับพิจารณาเอกสารของผู้นั้นโดยเด็ดขาด หรือ ส่งเอกสารหลักฐานในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุในช่อง Subject: ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร _ชื่อ – สกุล (ตัวอย่างเช่น นิติกร _ นายใจดี มีสุข) พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ทั้งหมดในรูปแบบ “PDF File” จำนวน ๑ File เท่านั้น และต้องมีขนาดไม่เกิน ๒๐ MB โดยส่งมาที่ E-Mail: paweensutha@gmail.com หรือ๓.๑.๓ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานในวันและเวลาราชการ โดยภาคเช้าตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ กองความร่วมมือและ ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ชั้น ๕ 

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2564 – 31 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

อย่างไรก็ดี กรณียื่นใบสมัครด้วยตนเองดังกล่าว ต้องเป็นไปตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ว่าด้วยการกำหนดพื้นที่ ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมบัญชีกลาง

ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมบัญชีกลาง

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.