loader-image

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 ส.ค. -1 ก.ย. 2564

แชร์

“สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 ส.ค. -1 ก.ย. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างชันทบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อชัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดำแหน่งพนักงานบริการ (ด้านธุรการ) โดยปฏึบ้ตงานที่วิทยาลัยสารพัดช่างชันทบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ชองประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ ลงวันที่ (5)๑ กับยายน พ.ศ.to๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิ?การ และเงื่อนไชการสรรหา และเลึอกสรร พนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการการบริหาร หนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัดเฉพาะของ กลุ่มงานและการชัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๒๘๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจการสรรหาและเลึอกสรรบุคคลเพื่อชัดจ้าง เป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป การชัดทำและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ และคำสั่งสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิบัคราขการแทนเลชาริการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เกี่ยวกับการสรรหา พนักงานราชการจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาบราชการทั่วไป) จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ด้งต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริการ (ด้านธุรการ)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

ตำแหน่ง: พนักงานบริการ(ด้านธุรการ)
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: จันทบุรี (วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2564 – 1 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

ประกาศ 1 |

คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.