loader-image

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.ย. -30 ก.ย. 2564

แชร์

“กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.ย. -30 ก.ย. 2564

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัคร

ประกาศศูนย์สุขภาพจิตที่ ๓

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยศูนย์สุขภาพจิตที่ ๓ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท ทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และคำสั่งกรมสุขภาพจิต ที่ ๘๐๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต ในการสรรหา เลือกสรรและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึง ประกากีรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักจิตวิทยาคลินิก

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นักจิตวิทยาคลินิก
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครสวรรค์ (ศูนย์สุชภาพจิตที่ ๓)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสุขภาพจิต  :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์   ,สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

1. สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบรืหารทรัพยากรบุคคล

ศูนย์สุชภาพจิตที่ ๓ ศูนย์สุชภาพจิตที่ ๓ เลขที่ ๒ หมู่ ๔ ตำบลท่านํ้าจ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 – 30 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.056267289

หรือ 2. ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงงานบริหารทรัพยากรบุคคล ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๓ เลขที่ ๒ หมู่ ๔ ตำบลท่านํ้าจ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๑๓๐ วงเล็บมุมชองล่างด้านขวา (สมัครงาน) โดย จะถือวันที่ ลงประทับตราไปรษณีย์ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นสำคัญ หรือ
3. ส่งทางอีเมล mhc03.dmh@gmail.com และให้ผู้สมัครส่งใบสมัครต้นฉบับพร้อม เอกสารประกอบการสมัคร โดยรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ ในวันเข้ารับการประเมินฯ (สอบข้อเขียน) หมายเหตุ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๓ www.mhc03.go.th หัวข้อข่าวรับสมัครงาน

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมสุขภาพจิต

ประกาศ 1 |

คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมสุขภาพจิต

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.