loader-image

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-27 ส.ค. 2564 รวม 13 อัตรา,

แชร์

“สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-27 ส.ค. 2564 รวม 13 อัตรา,

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกอ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและนํ้าตาลทราย ในสำนักบริหารอ้อยและนํ้าตาลทราย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ เป็นลูกอ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและนํ้าตาลทราย ในตำแหน่งนิติกร ระดับ ๓ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน การผลิต ระดับ ๓ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับ ๓ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ข้อมูลการผลิต ระดับ ๒ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๑ แห่งระเบียบคณะกรรมการอ้อยและนั้าตาลทรายฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๓๓ ว่าด้วย การจ้างลูกจ้างโดยใช้เงินกองทุนอ้อยและนํ้าตาลทราย เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและ นํ้าตาลทราย ลงวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๓ และโดยอนุโลมมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญ้ติระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนัก ก.พ. ที่ นวิ ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหา โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นิติกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15010- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่บริหารงานการผลิต

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15010- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิทยาศาสตร์

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15010- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ข้อมูลการผลิต

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13285- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

ตำแหน่ง: นิติกร,เจ้าหน้าที่บริหารงานการผลิต,นักวิทยาศาสตร์,เจ้าหน้าที่ข้อมูลการผลิต
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,285-15,010
อัตราว่าง: 13
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย  :สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้สแกนแบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายืนในการสมัครสอบ โดย นำส่งอีเมล เป็นไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ ไม่เกิน 10 MB ไปยังอีเมล Personal@sugarzone.in.th กลุ่มงาน ทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอำนวยการ สำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2564 – 27 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

และรอรับอีเมลยืนยัน
 ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องนำส่งแบบฟอร์ม พร้อมเอกสารหลักฐานในการสมัคร สอบคัดเลือกอย่างครบถ้วน ตามที่สำนักงานกำหนด และในวันสอบให้นำแบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐาน ตัวจริง ยื่นให้กับกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอำนวยการ จะถือว่าการรับสมัครเสร็จสมบูรณ์

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 |

คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.