กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-16 ก.ย. 2564 รวม 6 อัตรา,

แชร์

“กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-16 ก.ย. 2564 รวม 6 อัตรา,

กรมการปกครอง เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมการปกครอง

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยกรมการปกครองจะดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่ประจำราชการส่วนกลางตามโครงการจ้างเหมาบริการลูกจ้างสนับสบุนการขับเคลื่อนนโยบาย ของรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตาม ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับลูกจ้างเหมาบริการในสังกัดกรมการปกครอง ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แกไขเพิ่มเดิมฯ จึงขอประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้าง เป็นลูกจ้างเหมาบริการสังกัดกรมการปกครอง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ปกครอง

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9000- บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ปกครอง
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 9,000-
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ปทุมธานี ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมการปกครอง  :สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถพิมพ์ใบสมัครซึ่งปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ และ กรอกข้อมูลและลงนามด้วยลายมือของตนเอง หลังจากนั้นส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วและอยู่ใน รูปแบบเอกสาร PDF (Portable Document Format) ให้กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง ได้ทาง ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ hrplandopa@gmail.com

กรมการปกครอง ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2564 – 16 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการปกครอง

ประกาศ 1 |

คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมการปกครอง

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.