มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 1 ต.ค. -15 ต.ค. 2564

แชร์

“มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 1 ต.ค. -15 ต.ค. 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดรับสมัคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายการสอน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมีความประสงค์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายการสอน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

อาจารย์

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 26250-31500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

ตำแหน่ง: อาจารย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 26,250-31,500
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กาญจนบุรี (มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  :สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครห้สมัครทางไปรษณีย์ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เว็บไซต์งาน บริหารงานบุคคล http://department.kru.ac.th/kru_person/ นำส่งพร้อมหลักฐานการรับสมัคร และ หลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียม ไปที่งานบริหารงานบุคคล  

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ๗๐ หมู่ ๔ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี71190 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 15 ตุลาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

โดยการรับสมัครทางไปรษณีย์จะยึดวันประทับตราไปรษณีย์ เป็นหลัก (ไม่เกินวันสุดท้ายของการรับสมัคร) และการรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครนำส่งเอกสาร ครบถ้วน พร้อมทั้งโอนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครเรียบร้อยแล้ว และจะไม่จ่ายเงินค่าธรรมเนียมคืนให้ไม่ว่า กรณีใดๆ และหลังจากผู้สมัครนำส่งเอกสารทางไปรษณีย์แล้วให้แจ้งชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ ส่งไปที่ E-mail ะ sirapom@kru.ac.th

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ประกาศ 1 |

คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.