loader-image

กำหนดการสอบภาค ก. ก.พ. ใหม่ ม.ค-ก.พ.2565

แชร์

กำหนดการสอบภาค ก. ก.พ. ใหม่ ม.ค-ก.พ.2565

ลิงค์: https://ehenx.com/15426/ หรือ
เรื่อง:


กำหนดการสอบภาค ก. ก.พ. ใหม่ ม.ค-ก.พ.2565

ตามหนังสือ ที่ อว 8423/น 0391 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เรื่อง แจ้งเลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำ 2564 ของสำนักงาน ก.พ.

รายละเอียดดังนี้ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ตอบรับความร่วมมือทางวิชาการรับเป็นศูนย์สอบสุราษฎร์ธานี ในการดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ของสำนักงาน ก.พ. จำนวน 50,001 ที่นั่งสอบ กำหนดการจัดสอบเดิมในวันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564 และวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 ความละเอียดแจ้งแลบ้วนั้น

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการลดและจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทาง การรวมกลุ่มของบุคคลป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงาน ก.พ. จึงแจ้งเลื่อนกำหนดการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 จากกำหนดการสอบเดิมออกไปก่อน และเพื่อให้การเตรียมการดำเนินงานสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจึงขอประสานงานแจ้งกำหนดการจัดสอบใหม่ให้ทราบตามรายละเอียดดังนี้

สอบครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565

สอบครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565

ในการนี้จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ศูนย์สอบสำรวจสถาบันการศึกษาเครือข่ายที่ใช้เป็นสนามสอบ หากมีข้อขัดข้องไม่สามารถใช้เป็นสนามสอบในวันดังกล่าวได้ ขอความอนุเคราะห์ประสานงานเพื่อจัดหาสนามสอบใหม่ทดแทนต่อไป และขอให้แจ้งกลับมายังมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภายในวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 ่ตามแบบสำรวจความพร้อมฯ ที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

ไฟล์แนบ 1 |

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.