loader-image

สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-8 ต.ค. 2564

แชร์

“สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-8 ต.ค. 2564

สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 เปิดรับสมัคร

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร

เรื่อง รับสมัครคัดเลีอกลูกจ้างขัวคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ด้วยโรงเรียนสิริรัตนาธร สัานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ มีความประสงค์ รับสมัครคัดเลีอกลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ อาศัยความตามหนังสิอสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๓001๔ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๗ และคำส์งสำนักงาน คณะกรรมกาวิการศึกษา ขันพนฐาน ท ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอำนาจปฎืบัดิ ราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์วิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัควิคัดเลีอกบุคคลตามรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ครูผู้สอน

อัตราว่าง : 5 อัตรา

1. ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา
2. ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
3. ครูผู้สอน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000  บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: ครูผู้สอน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (โรงเรียนสิริรัตนาธร)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล

โรงเรียนสิริรัตนาธร โรงเรียนสิริรัตนาธร ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2564 – 8 ตุลาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2

ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สพม.กรุงเทพมหานคร

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.