loader-image

สอบท้องถิ่น เทศบาลเชียงใหม่ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-7 ต.ค. 2564 รวม 91 อัตรา,

แชร์

“สอบท้องถิ่น เทศบาลเชียงใหม่ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-7 ต.ค. 2564 รวม 91 อัตรา,

สอบท้องถิ่น เทศบาลเชียงใหม่ เปิดรับสมัคร

ประกาศเทศบาลนครเขียงใหม่

เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

ด้วย เทศบาลนครเขียงใหม่ จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง อาศัยอำนาจตามความใน หมวด ๔ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเขียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๖๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลนครเขียงใหม่ ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยนิติกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยนักสันทนาการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยครูผู้สอนเด็กอนุบาลและปฐมวัย

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13285- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13285- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13285- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11400- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


พนักงานขับรถยนต์

อัตราว่าง : 14 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11400- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


พนักงานดับเพลิง

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11400- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


พนักงานประจำโรงฆ่าสัตว์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11400- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


พนักงานเทศกิจ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10000- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


คนงานทั่วไป

อัตราว่าง : 31 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10000- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


นักการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10000- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


ภารโรง

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10000- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


พนักงานขับรถยนต์

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10000- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


พนักงานดับเพลิง

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10000- บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


คนงานประจำเรือ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10000- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


เจ้าหน้าที่เก็บเงินค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10000- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


ช่างยนต์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10000- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


คนสวน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10000- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล,ผู้ช่วยนิติกร,ผู้ช่วยนักสันทนาการ,ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย,ผู้ช่วยครูผู้สอนเด็กอนุบาลและปฐมวัย,ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ,ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล,ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา,พนักงานขับรถยนต์,พนักงานดับเพลิง,พนักงานประจำโรงฆ่าสัตว์,พนักงานเทศกิจ,คนงานทั่วไป,นักการ,ภารโรง,พนักงานขับรถยนต์,พนักงานดับเพลิง,คนงานประจำเรือ,เจ้าหน้าที่เก็บเงินค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์,ช่างยนต์,คนสวน
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวส.,ปริญญาตรี,ไม่จำกัดคุณวุฒิ,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: -15,000
อัตราว่าง: 91
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่ ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น เทศบาลเชียงใหม่  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 7 ต.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น เทศบาลเชียงใหม่

ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สอบท้องถิ่น

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.