loader-image

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 ต.ค. -26 ต.ค. 2564

แชร์

“กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 ต.ค. -26 ต.ค. 2564

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพี่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุน เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมติ คณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๔๙ เมือ วันที่ ๘ กุมภาพ,น่ธ์ ๖๕๔๙ อนุมัดการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างเงินกองทุน เพื่อความปลอดภัยในการใช้ รถใช้ถนน ไดยอีงระเบียบการบริหารงานขลงพนักงานราชการโดยอนุโลม และประกาศกรมการขนส่งทางบก เรือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไชการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ฉบับลงวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ค. ๖๕๕๔ และที่แก้ไขเพี่มเติม จีงประกาคริบสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมัรายละเอียดลังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เชียงราย (สำนักงานขนส่งจังหวัดเขียงราย)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการขนส่งทางบก  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยดนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป

สำนักงานขนส่งจังหวัดเขียงราย สำนักงานขนส่งจังหวัดเขียงราย ที่อยู่ ๔๐๕ หมู่ ๖ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเขียงราย จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 – 26 ตุลาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการขนส่งทางบก

ประกาศ 1 |

คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมการขนส่งทางบก

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.