ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร

ตำราราม LAW3046 (LAW3146) 61143 กฎหมายข่าวสารข้อมูลของราชการ(ผศ.ดร.พันธ์เทพ วิทิตอนันต์)

124.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกอบด้วย

ภาค 1 แนวความคิดพื้นฐาน เจตนารมณ์แห่งกฎหมาย

และพัฒนาการแห่งสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ส่วนที่ 1 แนวความคิดพื้นฐาน เจตนารมณ์ และคุณค่าแห่งสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ

บทที่ 1 แนวความคิดพื้นฐาน เกี่ยวกับสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ

บทที่ 2 เจตนารมณ์ และคุณค่าแห่งสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ส่วนที่ 2 พัฒนาการแห่งสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ

บทที่ 3 ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการแห่งสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ภายใต้กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการในประเทศไทย

ภาคที่ 2 หลักการพื้นฐานแห่งการรับรองและคุ้มครองสิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูล

ข่าวสารของราชการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

ส่วนที่ 1 การแบ่งแยกประเภทข้อมูลข่าวสารของราชการ

บทที่ 4 หลักการพื้นฐานว่าด้วยการแบ่งแยกประเภทข้อมูลข่าวสารของราชการ

ส่วนที่ 2 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการและกระบวนการใช้สิทธิเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ

บทที่ 5 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

บทที่ 6 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ไม่ต้องเปิดเผย

ส่วนที่ 3 การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของประชาชน

บทที่ 7 การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

ส่วนที่ 4 องค์กรและหน่วยงานที่ปฎิบัติหน้าที่สอดส่องดูแลและชี้ขาดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

บทที่ 8 องค์กรที่ปฎิบัติหน้าที่สอดส่องดูแลหน่วยงานของรัฐให้ปฎิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ

บทที่ 9 องค์กรที่ปฎิบัติหน้าที่ชี้ขาดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

บทที่ 10 องค์กรที่ปฎิบัติหน้าที่รองรับการปฎิบัติหน้าที่สอดส่องดูแลและชี้ขาดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

บทที่ 11 หน่วยงานที่ปฎิบัติหน้าที่จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการให้ประชาชนเข้าตรวจดู

ส่วนที่ 5 หลักเกณฑ์ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการและแนวปฎิบัติการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

บทที่ 12 หลักเกณฑ์และแนวปฎิบัติในการมีคำสั่งไม่อนุญาตหรือ

ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่กฎหมายกำหนด

บทที่ 13 แนวปฎิบัติการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่กฎหมายกำหนด

ส่วนที่ 6 ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐและการตรวจสอบหน่วยงานของรัฐ

ในการปฎิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการและแนวปฎิบัติในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ

บทที่ 14 ความรับผิดชอบในกรณีการไม่ปฎิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ

และการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยสุจริต

บทที่ 15 การตรวจสอบหน่วยงานของรัฐในการปฎิบัติตามกฎหมายและแนวปฎิบัติในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน

ปีที่พิมพ์:มิถุนายน2561

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg
Cart
Your cart is currently empty.