ตำราราม LAW4104 (LAW4004) 66108 กฎหมายแรงงานและประกันสังคม รศ.ดร.ปภาศรี บัวสวรรค์

220.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

ประกอบด้วย

บทนำ เกี่ยวกับความหมาย วิวัฒนาการ ลักษณะ ประเภท ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยสัญญาจ้างแรงงาน

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2,3 พ.ศ.2554, 4 พ.ศ.2553)

บทที่ 1 ขอบเขตการคุ้มครองของกฎหมายแรงงาน

บทที่ 2 นิยามศัพท์

บทที่ 3 บททั่วไปในการคุ้มครองแรงงาน

บทที่ 4 การใช้แรงงานทั่วไป

บทที่ 5 การใช้แรงงานหญิง

บทที่ 6 การใช้แรงงานเด็ก

บทที่ 7 ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด

บทที่ 8 การพักงาน

บทที่ 9 ค่าชดเชย

พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537

บทที่ 1 ขอบเขตการบังคับใช้

บทที่ 2 นิยามศัพท์

บทที่ 3 บททั่วไป

บทที่ 4 หลักเกณฑ์การรับและการจ่ายเงินทดแทน

บทที่ 5 กองทุนเงินทดแทน

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518

บทที่ 1 หลักการแรงงานสัมพันธ์

บทที่ 2 ขอบเขตการบังคับใช้

บทที่ 3 นิยามศัพท์

บทที่ 4 ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

บทที่ 5 การเรียกร้องและการทำข้อเรียกร้อง.

บทที่ 6 วิธีการระงับข้อพิพาทแรงงาน

บทที่ 7 การคุ้มครองลูกจ้างในการเรียกร้อง

บทที่ 8 การปิดงานและการนัดหยุดงาน

บทที่ 9 การกระทำอันไม่เป็นธรรม

 

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
รูปแบบสินค้า

Cart
Your cart is currently empty.