ตำราราม LAW3104 (LAW3004) 66070 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (รศ.พัชรดา เอื้อวรรณกิจ)

112.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

 

LAW3004 (LAW3104) พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
รายละเอียดตำรา
ผศ.พัชรดา เอื้อวรรณกิจ
พิมพ์ครั้ง 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
ประกอบด้วย

บทนำ
บทที่ 1 หมวด 1 บททั่วไป
บทที่ 2 หมวดที่ 2 เขตอำนาจศาล
บทที่ 3 หมวด 3 องค์คณะผู้พิพากษา
บทที่ 4 หมวดที่ 4 การจ่าย การโอนและเรียกคืนสำนวนคดี
แบบฝึกหัดและข้อสอบ

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
Cart
Your cart is currently empty.