ตำราราม POL2128 (PS217) 66016 การเลือกตั้ง ผศ.ดร.วิทยา ชินบุตร

256.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

ประกอบด้วย

บทที่ 1 ระบอบประชาธิปไตย

บทที่ 2 การมีส่วนร่วมทางการเมือง

บทที่ 3 แนวความคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

บทที่ 4 ระบบการเลือกตั้ง

บทที่ 5 การเลือกตั้งในประเทศไทย

บทที่ 6 ประวัติการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาไทย

บทที่ 7 คณะกรรมการการเลือกตั้ง

บทที่ 8 พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง

บทที่ 9 การเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาในยุโรป
พิมพ์ครั้งที่ 3 พฤษจิกายน 2562

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
Cart
Your cart is currently empty.