ตำราราม POL4128 63169 พฤติกรรมการเมือง

141.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

ประกอบด้วย

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเมือง

บทที่ 2 สิ่งกำหนดพฤติกรรมการเมืองของบุคคล

บทที่ 3 จิตวิทยากับการศึกษาพฤติกรรมการเมือง

บทที่ 4 การกล่อมเกลาทางการเมือง

บทที่ 5 อุดมการณ์การเมือง

บทที่ 6 ผู้ทางเมือง

บทที่ 7 การสื่อสารทางการเมือง

บทที่ 8 มติมหาชน

บทที่ 9 การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมือง

บทที่ 10 บทส่งท้าย

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
Cart
Your cart is currently empty.