ตำราราม POL4329 63039 แรงงานศึกษา

93.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

ประกอบด้วย

บทที่ 1 ประวัติศาสตร์แรงงาน

บทที่ 2 เศรษฐศาสตร์การเมืองของแรงงานและสังคมไทย : ตอนที่ 1

บทที่ 3 เศรษฐศาสตร์การเมืองของแรงงานและสังคมไทย : ตอนที่ 2

บทที่ 4 ทฤษฎีเกี่ยวกับขบวนการแรงงาน

บทที่ 5 ระบบความสัมพันธ์ทางอำนาจในการผลิต

บทที่ 6 ขบวนการแรงงานไทยก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 – พ.ศ.2519

บทที่ 7 การบริหารแรงงานของภาครัฐ

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
Cart
Your cart is currently empty.