ตำราราม POL4311 60250 การสื่อความเข้าใจในการบริหารงานภาครัฐ

113.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

ประกอบด้วย

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้น

บทที่ 2 พฤติกรรมของผู้ส่ง – ผู้รับ : การรับรู้

บทที่ 3 พฤติกรรมของผู้ส่ง – ผู้รับ : ทัศนคติ ความเชื่อและค่า

บทที่ 4 การสื่อความเข้าใจในองค์การ เปรียบเทียบแนวคิดตามทฤษฎีองค์การ

บทที่ 5 โครงสร้างขององค์การสื่อความเข้าใจ

บทที่ 6 การสื่อความเข้าใจโดยไม่่ใช้ถ้อยคำภาาา

บทที่ 7 การประชุม

บทที่ 8 การสัมภาษณ์

บทที่ 9 การวิเคราะห์การติดต่อ

บทที่ 10 การวิเคราะห์การสื่อความเข้าใจตามแนว John’s Window

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
Cart
Your cart is currently empty.