ตำราราม POL4229 (PS343) 61051 การเมืองระหว่างประเทศในแอฟริกา

101.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

ประกอบด้วย

บทที่ 1 สถานะของแอฟริกาในเวทีโลก

บทที่ 2 ประวัติศาสตร์แอฟริกา : การกำเนิดของมนุษยชาติถึงอาณานิคม

บทที่ 3 การสร้างเอกภาพของแอฟริกา และบูรณาการเศรษฐกิจส่วนภูมิภาคในแอฟริกา

บทที่ 4 แนวคิด และทฤษฎีในการศึกษา การเมืองระหว่างประเทศในแอฟริกา

บทที่ 5 แอฟริกากับนานาชาติ

บทที่ 6 กลุ่มก่อการร้ายในแอฟริกากับสหรัฐฯ

บทที่ 7 สรุปแนวโน้ม และอนาคตแอฟริกา

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
Cart
Your cart is currently empty.