ตำราราม ACC2202 (AC202) 65048 การบัญชีชั้นกลาง 2 รศ.สุปริญญา ชุกะวัฒน์

162.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

ประกอบด้วย

การประเมินผลก่อนเรียน

ตอนที่ 1 หนี้สิน

บทที่ 1 หนี้สินหมุนเวียน

บทที่ 2 หนี้สินไม่หมุนเวียน

ตอนที่ 2 ห้างหุ้นส่วน

บทที่ 3 การจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและทุนผู้เป็นหุ้นส่วน

บทที่ 4 การแบ่งกำไรขาดทุน

บทที่ 5 การเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วน

ตอนที่ 3 บริษัทจำกัด

บทที่ 6 การจัดตั้งบริษัทจำกัด

บทที่ 7 รายการบัญชีเกี่ยวกับหุ้นทุน

บทที่ 8 เงินปันผล

การประเมินผลหลังเรียน

แนวตอบ

ปีที่พิมพ์:มิถุนายน2561

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
Cart
Your cart is currently empty.