ตำราราม ACC1102 (AC102) 65161 การบัญชีขั้นต้น 2 รศ.วิภาดา ศุภรพันธ์ และคณะ

142.00 ฿

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

ประกอบด้วย

บทที่ 1 การบัญชีเกี่ยวกับเงินสด

บทที่ 2 ระบบใบสำคัญ

บที่ที่ 3 การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน

บทที่ 4 การบัญชีสำหรับกิจการผลิตสินค้าขาย

บทที่ 5 บัญชีเดี่ยว

บทที่ 6 การบัญชีสำหรับกิจการที่มิได้หวังผลกำไร

แบบฝึกหัด เฉลยแบบฝึกหัด ตัวอย่างข้อสอบ เฉลยตัวอย่างข้อสอบ
ปีที่พิมพ์:มกราคม2563

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
Cart
Your cart is currently empty.