ตำราราม MGT3101 (GM419) (GM304) 63043 การจัดการเชิงกลยุทธ

127.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

บทที่ 1 การบริหารเชิงกลยุทธ์

บทที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

บทที่ 3 สภาพแวดล้อมทั่วไป

บทที่ 4 สภาพแวดล้อมเชิงการแข่งขัน

บทที่ 5 การประเมินสภาพแวดล้อมภายใน เพื่อกำหนดข้อดีข้อเสียขององค์การ

ส่วนที่ 2 การกำหนดทิศทางองค์การ

บทที่ 6 การกำหนดทิศทางองค์การ

ส่วนที่ 3 การสร้างกลยุทธ

บทที่ 7 กลยุทธ์ระดับองค์การ

บทที่ 8 กลยุทธ์ระดับธุรกิจ

บทที่ 9 กลยุทธ์ระดับหน้าที่

ส่วนที่ 4 การปฎิบัติการเชิงกลยุทธ์

บทที่ 10 การแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติการและการค้นหาส่วนผสมที่ลงตัว

ส่วนที่ 5 การควบคุมเชิงกลยุทธ์

บทที่ 11 การควบคุมเชิงกลยุทธ์

บทที่ 12 ข้อมูลเพื่อการควบคุมเชิงกลยุทธ์

ส่วนที่ 6 ประเด็นพิเศษสำหรับการบริหารเชิงกลยุทธ์

บทที่ 13 การบริหารเชิงกลยุทธ์ในการดำเนินงานระดับนานาชาติ

บทที่ 14 การบริหารเชิงกลยุทธ์ในเวทีสากล

บทที่ 15 การบริหารเชิงกลยุทธ์กับการจัดการคุณภาพโดยรวม

บทที่ 16 การบริหารเชิงกลยุทธ์ มิติทางสังคมและจริยธรรม

บทที่ 17 การบริหารเชิงกลยุทธ์ในองค์การทีไม่หวังผลกำไร

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
Cart
Your cart is currently empty.