ตำราราม MGT3403 (GM421) 66046 การสื่อสารในองค์การ

168.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

ประกอบด้วย

บทที่ 1 การสื่อสาร

บทที่ 2 วิวัฒนาการทางการบริหาร

บทที่ 3 ทรัพยากรมนุษย์

บทที่ 4 การวิเคราะห์การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

บทที่ 5 รูปแบบการสื่อสารของคน

บทที่ 6 การสื่อสารระหว่างบุคคล

บทที่ 7 การสื่อสารของกลุ่มในองค์การ

บทที่ 8 ภาวะความเป็นผู้นำ

บทที่ 9 การสื่่อสารในองค์การ

บทที่10 การบริหารความขัดแย้ง

 

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
Cart
Your cart is currently empty.