ตำราราม MGT3102 (GM306) 65095 การภาษีอากร

131.00 ฿

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

ประกอบด้วย

บทที่ 1 ประวัติศาสตร์ส่วยสาอากร

บทที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร

บทที่ 3 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

บทที่ 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม

บทที่ 5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ

บทที่ 6 ภาษีเงินได้นิติบุคคล

บทที่ 7 ภาษีศุลกากร

บทที่ 8 ภาษีสรรพสามิต

บทที่9 อากรแสตมป์

บทที่10 สรุปภาษีอากรของประเทศไทย

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
Cart
Your cart is currently empty.