ตำราราม ENG3301 (EN306) 65014 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์

143.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

รศ.เพ็ญศรี รังสียากูล

พิมพ์ครั้งที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2562 จำนวน 1,000 เล่ม

ประกอบด้วย

ตอนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับการอ่านและเทคนิคที่ช่วยให้การอ่านเข้าใจง่ายขึ้น

บทที่ 1 การอ่านและวิธีอ่าน

บทที่ 2 เทคนิคการอ่าน

ตอนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์และความหมาย คำสำนวนและเทคนิคในการเดาความหมายศัพท์

บทที่ 3 คำศัพท์และความหมาย

บทที่ 4 เทคนิคการเดาความหมายศัพท์

บทที่ 5 การศึกษาสำนวน

ตอนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับวิธีอ่านและฝึกฝนการอ่านเพื่อสึกษาข้อเท็จจริง

บทที่ 6 การอ่านเพื่อวิเคราะห์จุดมุ่งหมายของผู้เขียน

บทที่ 7 การอ่านเพื่อวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและความเห็น

บทที่ 8 การอ่านเพื่อวิเคราะห์ความหมาย

บทที่ 9 การอ่านเพื่อวิเคราะห์เหตุและผล

บทที่ 10 การอ่านเพื่อวิเคราะห์บทความ

เฉลยคำตอบ

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
Cart
Your cart is currently empty.