loader-image

สนจ.บึงกาฬ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 1 พ.ย. -5 พ.ย. 2564 รวม 18 อัตรา,

แชร์

“สนจ.บึงกาฬ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 1 พ.ย. -5 พ.ย. 2564 รวม 18 อัตรา,

สนจ.บึงกาฬ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนกงานสาธารณสุขจ้งหวัดบึงกาฬ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาแสะเสือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้น อาศัยจำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรรรวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดประเภท ตำแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่ม และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พยาบาลวิชาชีพ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15960- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12240- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


พนักงานบริการ

อัตราว่าง : 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7590- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


พนักงานบริการ (ร.ป.ภ.)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7590- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


พนักงานบริการ (คนสวน)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7590- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


พนักงานประจำตึก

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7590- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


พนักงานช่วยเหลือคนไข้

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7590- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7590- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


พนักงานช่วยการพยาบาล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7590- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น

ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพ,เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข,พนักงานบริการ,พนักงานบริการ(ร.ป.ภ.),พนักงานบริการ(คนสวน),พนักงานประจำตึก,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์,พนักงานช่วยการพยาบาล
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี,ไม่จำกัดคุณวุฒิ
อัตราเงินเดือน: 7,590-15,960
อัตราว่าง: 18
ปฏิบัติงานที่: บึงกาฬ ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน สนจ.บึงกาฬ  :สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัครส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานกลับมาที่ E-mail : hr_buengkan@hotmail.com ภายในเวลาที่ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 หากเอกสารหลักฐานพ้นระยะเวลาตามประกาศกำหนดวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น. จะถือว่าไม่ประสงค์สมัคร เพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

สนจ.บึงกาฬ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 5 พฤศจิกายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สนจ.บึงกาฬ

ประกาศ 1 |

คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สนจ.บึงกาฬ

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.