ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 พ.ย. -3 ธ.ค. 2564

แชร์

“กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 พ.ย. -3 ธ.ค. 2564

กรมประมง เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมประมง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมประมงประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นั้าขายส่งสงขลา กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าขายส่ง ฉะนั้น อาศัย อำนาจตามประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราขการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรือง หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราขการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราขการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติ เฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราขการ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ และคำสั่งกรมประมง ที่ ๘๙๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมประมงมีอำนาจดำเนินการ และปฏิบัติราชการแทบอธิบดีกรมประมงเกี่ยวกับการบริหารพนักงานราซการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ เลือกสรรเป็นพนักงานราขการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิทยาศาสตร์

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


เจ้าพนักงานประมง

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์,เจ้าพนักงานประมง
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวส.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: สงขลา ( ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าขายส่งสงขลา)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมประมง  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถขอและยื่นใบสมัครพร้อมยื่น เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าขายส่งสงขลา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าขายส่งสงขลา เลขที่ ๓/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 – 3 ธันวาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมประมง

ประกาศ 1 |

คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมประมง

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.