loader-image

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 พ.ย. -3 ธ.ค. 2564

แชร์

“กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 พ.ย. -3 ธ.ค. 2564

กรมประมง เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมประมง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมประมงประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นั้าขายส่งสงขลา กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าขายส่ง ฉะนั้น อาศัย อำนาจตามประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราขการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรือง หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราขการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราขการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติ เฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราขการ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ และคำสั่งกรมประมง ที่ ๘๙๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมประมงมีอำนาจดำเนินการ และปฏิบัติราชการแทบอธิบดีกรมประมงเกี่ยวกับการบริหารพนักงานราซการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ เลือกสรรเป็นพนักงานราขการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิทยาศาสตร์

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


เจ้าพนักงานประมง

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์,เจ้าพนักงานประมง
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวส.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: สงขลา ( ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าขายส่งสงขลา)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมประมง  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถขอและยื่นใบสมัครพร้อมยื่น เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าขายส่งสงขลา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าขายส่งสงขลา เลขที่ ๓/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 – 3 ธันวาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมประมง

ประกาศ 1 |

คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมประมง

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.